ZABEZPIECZENIE - Firma zajmująca się naukami przyrodniczymi dostarcza sprzęt laboratoryjny, materiały eksploatacyjne do laboratorium i sprzęt naukowy
KIM JESTEŚMY
Nasza strona internetowa to: https://antiteck.com/

Antiteck dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność i zapewniać pozytywne wrażenia podczas korzystania z naszych witryn internetowych, produktów lub usług.

Antiteck zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy poprawki, które zmienią sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy lub udostępniamy dane osobowe, opublikujemy te zmiany w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię również za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także umieszczając powiadomienie na naszej stronie internetowej lub wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną. Należy okresowo przeglądać niniejszą Politykę prywatności, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi zasadami i praktykami. Zanotujemy datę wejścia w życie najnowszej wersji naszej Polityki prywatności na końcu niniejszej Polityki prywatności.

1. Zakres
Niniejsza Polityka prywatności zawiera wskazówki dotyczące Twoich praw i obowiązków w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
AntiteckPolityka Prywatności („Polityka Prywatności”) ustanawia i przekazuje kluczowe zasady, które Antiteck postępuje zgodnie z ochroną danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy. Należy pamiętać, że niektóre prawa i obowiązki dotyczące prywatności mogą się różnić w niektórych lokalizacjach w oparciu o lokalne prawo, w takim przypadku Antiteck będą zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim powiadomienie dostarczone w momencie pobierania ze strony internetowej lub określonego produktu jest sprzeczne z niniejszą Polityką prywatności, takie konkretne powiadomienie lub uzupełniające oświadczenie o ochronie prywatności będzie miało znaczenie nadrzędne.

2. Odwiedzający witrynę
Podobnie jak większość operatorów witryn, Antiteck zbiera informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, w rodzaju tych, które są zazwyczaj udostępniane przez przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. AntiteckCelem zbierania informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób Antiteckodwiedzający korzystają z jego witryny internetowej. Od czasu do czasu, Antiteck może udostępniać zbiorcze informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, np. publikując raport o trendach w korzystaniu ze swojej strony internetowej.

Antiteck zbiera również potencjalnie dane osobowe, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników i użytkowników zostawiających komentarze na blogach/witrynach antiteck.com. Antiteck ujawnia tylko adresy IP zalogowanych użytkowników i komentujących w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia informacje umożliwiające identyfikację, jak opisano poniżej, z tym wyjątkiem, że adresy IP komentujących i adresy e-mail są widoczne i ujawniane administratorom bloga / strony, na której komentarz został lewo.

3. Zbieranie danych osobowych
„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby i mogą obejmować takie elementy, jak imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania, preferencje marketingowe, przynależność do firmy lub położenie geograficzne. Antiteck może gromadzić dane osobowe, które są niezbędne do uzasadnionych celów biznesowych, które zostaną Ci ujawnione w momencie ich zbierania. Antiteck wykorzysta te informacje wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Antiteck może również zbierać dane osobowe z zaufanych źródeł zewnętrznych i angażować strony trzecie do zbierania danych osobowych, aby nam pomóc. Zapewniamy, że strony trzecie, z których korzystamy, przestrzegają przepisów UE-USA dotyczących prywatności.

Jedną z najczęstszych metod gromadzenia danych osobowych jest proces przesyłania formularza online lub rejestracji, w tym w przypadku, gdy użytkownik witryny prosi o pewne informacje, biuletyn grzecznościowy, rejestrację na wydarzenie lub odpowiada na podobne oferty, takie jak przykładowe raporty, biały papiery lub dalsze informacje o produkcie.

W pewnych okolicznościach, Antiteck a zaangażowane przez nas strony trzecie mogą automatycznie gromadzić i agregować dane za pomocą plików cookie, dzienników internetowych, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych aplikacji. Informacje te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i poprawy użyteczności, wydajności i skuteczności naszych usług dostarczania treści oraz aby pomóc nam dostosować treści lub oferty do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Pliki cookie” poniżej.

4. Cel i wykorzystanie danych osobowych
Antiteck może wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów operacyjnych, prawnych, administracyjnych i innych uzasadnionych celów dozwolonych przez obowiązujące prawo. Niektóre ze sposobów, w jakie możemy wykorzystywać dane osobowe, obejmują:
Dostarczanie żądanych produktów lub usług.
Dostarczanie informacji dotyczących podobnych produktów lub wydarzeń.
Analiza i monitorowanie stopnia wykorzystania.
Dostarczanie spersonalizowanych informacji o produktach i usługach.
Umożliwienie użytkownikom dobrowolnego udziału w mailingach lub innych wydarzeniach.
Udostępnianie aktualizacji usług produktów, informacji i alertów.
Wysyłanie wiadomości, w tym w celach marketingowych lub innych celach związanych z satysfakcją klienta.
Realizacja zamówień oraz dostarczenie dokumentów transakcyjnych.
Aby skontaktować się z użytkownikami w celu weryfikacji informacji.

5. Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze informacje o Tobie były rzetelne, dokładne i aktualne. Podczas gdy dane osobowe są przechowywane przez Antiteck, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez prawo, aby przeglądać, aktualizować, poprawiać nieścisłości oraz, w zależności od przypadku, usuwać takie dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na prośbę skierowaną do osoby kontaktowej wymienionej poniżej zapewnimy Ci rozsądny dostęp do gromadzonych przez nas danych osobowych. Ponieważ dane osobowe — na przykład adres e-mail — są wymagane do komunikacji z Tobą, przechowujemy dane osobowe tak długo, jak Twoje konto jest aktywne. Będziesz mieć możliwość poprawiania, przenoszenia, aktualizowania, modyfikowania lub usuwania tych informacji. Możesz również ograniczyć wykorzystanie i ujawnienie swoich informacji, rezygnując z subskrypcji komunikatów marketingowych lub kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej w sekcji zatytułowanej „Informacje kontaktowe” lub wysyłając e-mail na adres info@antiteck.com. Należy pamiętać, że niektóre informacje mogą pozostać w naszych rejestrach nawet po zażądaniu usunięcia danych, w zakresie dozwolonym przez Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679. Dodatkowo mogą istnieć ograniczenia w ilości informacji, które możemy praktycznie przekazać. Na przykład możemy ograniczyć dostęp do danych osobowych, gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożeń dla prywatności danej osoby lub gdy takie działanie naruszyłoby prawa innych osób.

6. Udostępnianie danych osobowych
Antiteck może ujawniać dane osobowe swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym.

Mogą wystąpić przypadki, gdy Antiteck może ujawnić Twoje dane osobowe, nie dając Ci wyboru, aby spełnić prośbę, którą złożyłeś za pośrednictwem produktów lub usług; przestrzegać prawa lub w odpowiedzi na nakaz sądowy, wniosek rządu lub inny proces prawny; chronić interesy, prawa, bezpieczeństwo lub własność Antiteck lub inne; chronić przed oszustwami lub do celów zarządzania ryzykiem; lub odpowiadać przeciwnym stronom trzecim (tj. przeciwnym stronom i ich doradcom i innym przedstawicielom) w kontekście sporu. Ponadto, jeśli Antiteck sprzedaje całość lub część swojej działalności lub dokonuje sprzedaży lub przeniesienia aktywów lub jest w inny sposób zaangażowany w fuzję lub przeniesienie działalności, zgadzasz się, że Antiteck może przekazać Twoje dane osobowe stronie trzeciej w ramach tej transakcji.

We wszystkich przypadkach Antiteck wymaga, aby wszystkie niestowarzyszone strony trzecie traktowały dane osobowe jako poufne. Antiteck nie przekaże danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez Twojej zgody.

Jeśli uczestniczysz w forum dyskusyjnym, pokoju rozmów lub zamieszczasz komentarze związane z Antiteck w mediach społecznościowych lub innej platformie publicznej, należy mieć świadomość, że informacje, które tam podajesz (tj. Twój profil publiczny) będą szeroko dostępne dla innych i mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą, wysyłania niechcianych wiadomości lub do celów żaden Antiteck ani nad tym nie masz kontroli. Należy również pamiętać, że fora i czaty w mediach społecznościowych nie są kontrolowane przez Antiteck może mieć dodatkowe zasady i warunki. Antiteck nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub inne informacje, które zdecydujesz się przesłać na tych forach, które nie są Antiteckkontrolowane.

Antiteck może oferować użytkownikowi możliwość udostępniania danych osobowych za pośrednictwem serwisu społecznościowego (np. Facebook, Twitter), z wykorzystaniem narzędzi zintegrowanych z takim serwisem (np. przycisk „Lubię to” Facebooka lub przycisk „Tweetuj” na Twitterze). Korzystanie z takich zintegrowanych narzędzi umożliwia udostępnianie danych osobowych o sobie innym osobom lub opinii publicznej, w zależności od ustawień, które ustanowiłeś w takim serwisie społecznościowym. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i wykorzystywania danych w związku z takim serwisem społecznościowym lub zintegrowanymi narzędziami serwisu można znaleźć w politykach prywatności podmiotów udostępniających te serwisy społecznościowe. Antiteck nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub jakiekolwiek inne informacje, które zdecydujesz się udostępnić za pośrednictwem dowolnego serwisu społecznościowego.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych
Antiteck posiada fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia pomagające chronić dane osobowe. Antiteck podejmie rozsądne i odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Przechowywanie danych osobowych
Antiteck zachowa Twoje dane osobowe w miarę potrzeb do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe, jeśli to konieczne, aby spełnić nasze wymagania biznesowe, zobowiązania prawne, rozstrzygać spory, chronić nasze aktywa i egzekwować nasze umowy.

9. Ciastka
Odwiedzając Antiteck strony internetowej, nasze serwery mogą wysyłać zapytania do Twojego komputera, aby sprawdzić, czy istnieją pliki cookie ustawione wcześniej przez Antiteck. Plik cookie to plik tekstowy tworzony, gdy przeglądarka odwiedza określoną witrynę, na przykład Antiteck Następnie za każdym razem, gdy odwiedzasz Antiteck strona internetowa, przeglądarka pobiera i wysyła ten plik do Antiteck serwer strony internetowej. Pliki cookie poprawiają komfort korzystania ze strony internetowej poprzez:

Pomaganie Antiteck uwierzytelniać Cię jako użytkownika, gdy logujesz się do bezpiecznego obszaru witryny;
Przechowywanie informacji o działaniach użytkowników Twojej witryny, dzięki czemu możesz łatwo wrócić do miejsca, w którym przerwałeś Antiteckstrony serwera ;
Przechowywanie preferencji użytkownika, co pozwala dostosować sposób prezentacji informacji za pomocą układów lub motywów witryny; oraz
Personalizacja sposobu, w jaki Antiteck odpowiada za pośrednictwem komunikacji marketingowej.
Ciastka Antiteck zbierane mogą zawierać następujące informacje: unikalny identyfikator, preferencje użytkownika oraz informacje profilowe służące do personalizacji treści pokazywanych poszczególnym użytkownikom. Zostaniesz poinformowany o tym, jak używamy plików cookie, gdy odwiedzisz Antiteck Strona internetowa. To twój wybór, czy pozwolisz Antiteck do przechowywania takich informacji na Twoim komputerze lub urządzeniu. Możesz być w stanie ustawić swoją przeglądarkę internetową, aby ostrzegała Cię, gdy plik cookie jest używany, i możesz użyć swojej przeglądarki, aby zaakceptować lub odrzucić plik cookie; dodatkowo możesz również całkowicie wyłączyć funkcję plików cookie w swojej przeglądarce. Jednak wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na Antiteck strony internetowe. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie i sposobu ich działania można znaleźć na stronie aboutcookies.org

Możemy gromadzić i udostępniać fizyczną lokalizację Twojego urządzenia za Twoją zgodą w celach zgodnych z niniejszą Polityką prywatności, takich jak dostarczanie spersonalizowanych produktów lub usług opartych na lokalizacji. W niektórych przypadkach możesz zezwolić lub odmówić takiego wykorzystania lokalizacji swojego urządzenia, ale jeśli zdecydujesz się odmówić takiego wykorzystania, możemy nie być w stanie zapewnić Ci odpowiednich spersonalizowanych produktów lub usług.

Niektóre przeglądarki internetowe i urządzenia umożliwiają rozgłaszanie preferencji, że nie będziesz „śledzony” online. W tym czasie, Antiteck nie modyfikuje Twojego doświadczenia w zależności od tego, czy taki sygnał jest nadawany.

10. Transgraniczny transfer danych osobowych
As Antiteck jest organizacją globalną, możemy przekazać Twoje dane osobowe do: Antiteck podmiot zależny lub stowarzyszony lub podmiotom zewnętrznym, jak opisano powyżej, które znajdują się w różnych krajach na całym świecie. Korzystając z naszych witryn internetowych lub produktów lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, wyrażasz zgodę na przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie lub takich informacji poza swój kraj zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.
Antiteck zabezpiecza i umożliwia globalne przekazywanie danych osobowych na kilka sposobów:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących zgodności z niniejszą Polityką prywatności, należy najpierw skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej w sekcji zatytułowanej „Informacje kontaktowe” lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@antiteck.com. Zbadamy i spróbujemy rozwiązać skargi i spory dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, skontaktuj się z lokalnym organem nadzorczym. Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej Tarczy Prywatności, możesz skorzystać z wiążącego arbitrażu po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów. Jeśli jesteś pracownikiem, byłym pracownikiem lub potencjalnym pracownikiem, zapoznaj się z sekcją 10, aby uzyskać informacje na temat tego, z kim się skontaktować, jeśli masz nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub wykorzystania danych.

11. Informacje o przyszłych pracownikach i pracownikach
Jeśli składasz wniosek o zatrudnienie do lub jesteś obecnie pracownikiem Antiteck, Antiteck jest upoważniony do zbierania informacji w dowolnej formie, którą uzyskuje w wyniku podania o zatrudnienie lub kontynuację zatrudnienia u Antiteck, a także przesyłanie przez Ciebie dokumentów związanych z pracownikami, w tym między innymi danych osobowych, które przesyłasz w związku z zatrudnieniem lub zamierzonym zatrudnieniem (łącznie „Informacje o pracownikach”). Przykłady informacji o pracownikach zebranych w związku z zatrudnieniem lub podaniem o zatrudnienie obejmują między innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, dowód tożsamości wydany przez organ państwowy (paszport, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy), informacje bankowe, stan cywilny, informacje o świadczeniach , tytuł, historia zatrudnienia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i inne istotne dane osobowe pracownika. Zbieramy również niektóre z tych informacji o Twoich podopiecznych, gdy przekazujesz je nam, zapisując się na świadczenia zdrowotne i inne lub podając dane kontaktowe. Informacje o pracownikach nie obejmują żadnych informacji dostępnych publicznie i wykluczają informacje ogólnie dostępne na wizytówce.

Antiteck będzie gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przechowywać oraz zabezpieczać Państwa numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer identyfikacyjny zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Antiteck nie będzie celowo przekazywać ani w żaden sposób udostępniać publicznie swojego numeru ubezpieczenia społecznego lub innego numeru identyfikacyjnego. Antiteck nie wydrukuje Twojego numeru ubezpieczenia społecznego ani innego numeru identyfikacyjnego na żadnej karcie wymaganej do uzyskania dostępu do usług członka współpracowników świadczonych przez Antiteck. Antiteck nie będzie wymagać przesyłania przez Internet numeru ubezpieczenia społecznego lub innego numeru identyfikacyjnego, chyba że połączenie jest bezpieczne lub numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer identyfikacyjny jest zaszyfrowany. Antiteck nie będzie drukować Twojego numeru ubezpieczenia społecznego ani innego numeru identyfikacyjnego na żadnych materiałach wysyłanych do Ciebie pocztą, chyba że prawo stanowe lub federalne wymaga lub zezwala na umieszczenie numeru ubezpieczenia społecznego lub innego numeru identyfikacyjnego na dokumencie, który ma zostać wysłany.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Antiteck może wykorzystywać Informacje o pracownikach do oceny wniosków o zatrudnienie, zarządzania aspektami związanymi z pracą w relacji pracownik-pracodawca (tj. szkoleniami, płacami, świadczeniami, podróżami, zwrotami kosztów, oceną wyników, planowaniem sukcesji, bezpieczeństwem członków zespołu), badaniem i odpowiadaniem na wszelkie roszczenia związane z Twoim zatrudnieniem oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Twoje informacje o pracownikach nie będą wykorzystywane do celów marketingowych przez nas ani przez jakąkolwiek stronę trzecią, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę.

Antiteck udostępnia informacje o pracownikach stronom trzecim, które świadczą nam zlecone na zewnątrz funkcje zasobów ludzkich. Te strony trzecie są zobowiązane do ochrony Twoich informacji o pracownikach. Antiteck może ujawnić Informacje o pracownikach, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo (na przykład w ramach działań agencji rządowej lub postępowania sądowego), wniosków rządowych lub quasi-rządowych lub organizacji regulacyjnej lub odpowiednim stronom trzecim, takim jak technicy na miejscu, brokerów, audytorów, prawników lub profesjonalnych doradców. W zdarzeniu w którym Antiteck uzna za konieczne lub jeśli jest to wymagane przez prawo, ujawnienie Informacji pracowniczych w pewnych sytuacjach, w których zdrowie, bezpieczeństwo lub dobro członka zespołu jest bezpośrednio zagrożone, możemy udostępnić Państwa Informacje pracownicze naszym zewnętrznym prawnikom, organom ścigania lub innym osobom, które są legalnie upoważniony. Jak Antiteck nadal rozwija naszą działalność, możemy kupować lub sprzedawać aktywa. W mało prawdopodobnym przypadku, że Antiteck lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte. Informacje o pracownikach mogą być jednym z przeniesionych aktywów.

Informacje o pracownikach mogą być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej w Twoim oddziale lub w chmurze w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w których Antiteck, jej podmioty stowarzyszone, agenci lub kontrahenci prowadzą działalność. Twoje informacje o pracownikach mogą być przekazywane do naszych systemów zasobów ludzkich i wykorzystywane do zarządzania Twoim zatrudnieniem, mogą stać się częścią Twoich akt osobowych i mogą być wykorzystywane do innych celów związanych z pracą. Twoje informacje o pracownikach będą przechowywane tak długo, jak jest to prawnie wymagane.
Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące przestrzegania przez nas niniejszej Polityki prywatności, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@antiteck.com.

12. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych
W ramach projektu Antiteck Polityka Prywatności odnosi się do naszego zobowiązania do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE 2016/679.

13. Inne strony internetowe
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy witryn ani aplikacji oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym produktów i usług stron trzecich, które mogą być wyświetlane jako treść podczas wyszukiwania w naszej witrynie. Antiteck zachęca do zapoznania się z polityką prywatności dowolnej witryny lub aplikacji stron trzecich przed przesłaniem danych osobowych.

14. Zmiany Polityki Prywatności
Chociaż większość zmian prawdopodobnie będzie niewielkich, Antiteck może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności oraz w Antiteckwyłączna dyskrecja. Antiteck zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian w jej Polityce prywatności. Jeśli masz konto antiteck.com, możesz również otrzymać alert informujący o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po jakiejkolwiek zmianie w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczało akceptację takiej zmiany.

15. Inne stosunki umowne
Jeśli nawiążesz osobny stosunek umowny z Antiteck która wymaga lub rozważa gromadzenie, wykorzystywanie lub udostępnianie informacji o Tobie w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce prywatności, zastosowanie będą miały warunki tej umowy.

16. Informacje kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt Antiteck pod adresem info@antiteck.com.
Adres: A1-519, XingGang GuoJi, Yingpin Road, Huadu, Guangzhou, Chiny

If Antiteck potrzebuje lub jest zobowiązany do skontaktowania się z Tobą w sprawie jakiegokolwiek zdarzenia, które obejmuje informacje o Tobie, możemy to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty.

Nauki przyrodnicze

A1-519, XingGang GuoJi, Yingbin Road, Huadu, Kanton, Chiny, 510810
Bezpłatna wycena
linkedin na facebooku Pinterest youtube rss i twitterze Instagram facebook-puste rss-puste linkin-biały Pinterest youtube i twitterze Instagram
Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuje
Polityka Prywatności